health is wealth

pharmacy

Health is important in our life

drug store

banner_img
home_img2
CENTRUM REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A REPRODUKČNÍ GENETIKY

Součást největšího léčebného komplexu v České republice a jednoho z největších ve střední Evropě. První integrované pracoviště s tímto zaměřením u nás.

more
home_img
product1

Product Name

Know More This

product3

Product Name

Know More This

product2

Product Name

Know More This

product4

Product Name

Know More This

Vážení klienti, vítáme Vás na internetových stránkách, jejichž prostřednictvím bychom Vás chtěli seznámit s našim pracovištěm, problematikou diagnostiky neplodnosti a s možnostmi a podmínkami její léčby na našem pracovišti.


Neplodnost se v poslední době v celosvětovém měřítku dostává do popředí zájmu. Jedná se o problém postihující pár, nikoli jedince. Časná a cílená diagnostika je klíčem k úspěšnému výsledku. Naše centrum se svým zaměřením orientuje především na odhalení problému a posléze na adekvátní léčbu.

HISTORIE LÉČBY NEPLODNOSTI VE FAKULTNÍ NEMOCNICI MOTOL

  • 1991 – IUI
  • 1994 – transportní centrum ÚPMD
  • 1995 – IVF / ET
  • 1997 – ICSI, AH
  • 1998 – KET
  • 2000 – program s darovanými oocyty
  • 2000 – TESE, MESA
  • 2003 – PGD