IVF Motol IVF Motol
IVF Motol Domovsk? str?nka CRM MotolNovinkyHistorie l??by neplodnosti ve FN MotolKontaktujte n?s!V?e o mimot?ln?m oplodn?n? (IVF)Person?ln? obsazen? na?eho t?muCen?k v?kon?Na?e v?sledky
IVF Motol
V?tejte
CRM MotolCRM MotolDomovsk? str?nka FN Motol
Aktu?ln?

Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky

2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5, PSČ: 150 00, Česká republika

Součást největšího léčebného komplexu v České republice
a jednoho z největších ve střední Evropě.
První integrované pracoviště s tímto zaměřením u nás.

Vážení klienti, vítáme Vás na internetových stránkách, jejichž prostřednictvím bychom Vás chtěli seznámit s našim pracovištěm,  problematikou diagnostiky neplodnosti a s možnostmi a podmínkami její léčby na našem pracovišti.

Neplodnost se v poslední době v celosvětovém měřítku dostává do popředí zájmu. Jedná se o problém postihující pár, nikoli jedince. Časná a cílená diagnostika je klíčem k úspěšnému výsledku. Naše centrum se svým zaměřením orientuje především na odhalení problému a posléze na adekvátní léčbu.

MUDr. Karel Hynek
Vedoucí lékař Centra reprodukční medicíny

MUDr. Bc. Jelena Černíková
Vedoucí lékař Centra reprodukční genetiky